10 slidinėjimo taisyklių

Dešimt tarptautinės slidinėjimo federacijos taisyklių

 

1. Dėmesys kitiems slidininkams.

Kiekvienas slidinėjantis kalnuose turi elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus aplinkiniams ir jų nesužalotų.

 

2. Greičio ir judėjimo trajektorijos apribojimas.
Kiekvienas kalnų slidininkas turi pasirinkti greitį ir judėjimo trajektoriją, įvertinęs realią situaciją, matomumą trasoje, oro sąlygas, sniego dangą ir bendrą šlaito būklę.

 

3. Judėjimo trajektorijos pasirinkimas.

Slidininkas, esantins aukščiau šlaite ir galintis iš ten daugiau matyti, privalo taip pat numatyti savo nusileidimą, kad nesusidurtu su žemiau čiuožiančiu slidininku.

 
4. Aplenkimas.
Lenkti galima iš viršus ri iš apačios, iš dešinės ir iš karės. Svarbiausia - lenkiant laikytis saugaus atstumo, kad nesusidurtumėte su bet kokį manevrą darančiu aplenkiamu slidininku.

5. Įvažiavimas ir užvažiavimas (į ką nors, ant ko nors).
Kiekvienas sildininkas, įvažiavęs į ką nors ar užvažiavęs ant kokios kliūties, trasos užtvaros, būtinai privalo sustoti ir įsitikinti, ar nieko nesužalojo. Besiruošiantis įvažiuoti į trasą slidininkas privalo įdėmiai pasižiūrėti į viršų ir apačią ir įsitikinti, kad nesukels pavojaus kitiems ir sau. Tą patį reikia padaryti ir po trumpo susotjimo vėl pradedant judėti.

6. Sustojimas.
Negalima be reikalo sustoi ant siauro tako ar blogai matomoje vietoje ir taip trukdyti iuožti kitiems. Pargriuvęs slidininkas privalo kaip galima greičiau atsikelti ir netrukdyti kitiems.

7. Pakilimas ir nusileidimas.
Kiekvienas slidininkas, kylantis ar besileidžiantis šlaitu pėsčiomis, privalo eiti pačiu kraštu, kad netrukdytų kitiems.
 

8. Dėmesys ženklams.
Svarbu kreipti deramą dėmesį į įspėjančius ir draudžiančius ženklus.

9. Elgesys atsitikus nelaimei.
Atsitikus nelaimei, kiekvienas netoliese esantis slidininkas privalo suteikti pagalbą nukentėjusiam. Kiekvienas kalnų slidininkas turi mokėti teikti pirmąją pagalbą.

10. Nelaimingo įvykio liudijimas.
Kiekvienas slidininkas, tapęs nelaimingo atsitikimo liudininku ar dalyviu (nesvarbu, kaltas jis ar ne), privalo pasakyti savo pavardę ir koordinates.

 

sukūrė Artogama